baner_bg04

Oferujemy wykonanie usług z dziedziny geologii inżynierskiej,
złożowej, hydrogeologii oraz geotechniki, w szeroko rozumianym
zakresie budownictwa i procesów inwestycyjnych.

Jaf Geotechnika

Przeczytaj więcej o naszej ofercie

baner_bg08

Współpraca z nami to gwarancja terminowości
w realizacji zadań poparta pełnym profesjonalizmem

Podejmujemy wszelkie wyzwania!

Przeczytaj więcej o naszej ofercie

baner_bg06

Obsługujemy inwestycje od rozpoznania podłoża gruntowego
wraz z dokumentowaniem po wykonanie robót ziemnych i fundamentowych,
służymy doradztwem eksperckim w zakresie projektowania posadowienia

Jaf Geotechnika

Przeczytaj więcej o naszej ofercie

baner_bg02

Oferujemy wykonanie usług z dziedziny geologii inżynierskiej,
złożowej, hydrogeologii oraz geotechniki, w szeroko rozumianym
zakresie budownictwa i procesów inwestycyjnych.

Jaf Geotechnika

Przeczytaj więcej o naszej ofercie

 • Geologia inżynierska i geotechnika

  • sporządzanie opinii geotechnicznych
  • sporządzanie dokumentacji badań podłoża gruntowego
  • sporządzanie projektów robót geologicznych
  • sporządzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich
 • Hydrogeologia

  • sporządzanie projektów hydrogeologicznych,
  • prowadzenie dozoru hydrogeologicznego,
  • sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych,
  • wykonywanie otworów obserwacyjnych – piezometrów,
  • prowadzenie monitoringu wód podziemnych.
 • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin

  • poszukiwanie złóż,
  • rozpoznawanie złóż,
  • kartowanie i opróbowanie złóż,
  • szacowanie złóż.
 • Badania polowe i laboratoryjne

  • wiercenia badawcze,
  • próbne obciążenia płytą VSS,
  • badania płytą dynamiczną,
  • sondowania dynamiczne sondą DPL, DPSH,
  • sondowania sondą statyczną CPTu,
  • badania belką Benkelmana,
  • wiercenia techniką diamentowa przez konstrukcje bitumiczne, betonowe,
  • laboratoryjne badania klasyfikacyjne gruntów (analiza sitowa, badania granic konsystencji),
  • kontrola zagęszczenia gruntu (badania wskaźnika zagęszczenia-Is, ),
  • badania zanieczyszczeń wody gruntowej i gruntu.

logo02

Firma Jaf-Geotechnika oferuje wykonanie kompleksowych usług na najwyższym poziomie z dziedziny geologii inżynierskiej oraz geotechniki, w szeroko rozumianym zakresie geologicznej obsługi budownictwa i procesów inwestycyjnych.

Prowadzimy badania geologiczno-inżynierskie podłoża, określamy rodzaj i stan gruntów, ich parametry fizyko-mechaniczne, układ warstw w podłożu oraz głębokość występowania i wahań zwierciadła wody podziemnej.

Prace geologiczne i geotechniczne wykonujemy na terenie całej Polski.

Jaf-Geotechnika jest firmą z doświadczeniem, która zatrudnia wykwalifikowaną i fachową kadrę!

Współpracują z nami

logo_pkp11
ch_sm_4cp_prp_pos
Chemtest logo